До початкої строринки Контакти

Аграрне
страхування
в Україні

Продукти

Виробникам

Страховим компаніям

Калькулятор

Звіт


Виробникам сільгосппродукції

  Агрострахування як інструмент управління ризиками в сільському господарстві

Сільськогосподарське виробництво вирізняєть ся високим ступенем ризиків. Це пов’язане з тим, що воно є сферою діяльності, на успішність якої значною мірою впливають різноманітні погодні та кліматичні фактори, дію яких у багатьох випадках контролювати неможливо. До того ж сільськогосподарські виробники стикаються і з таким ризиками, як коливання цін, зміни врожайності, непослідовність державної політики. Результатом дії цих ризиків є значні коливання доходів по роках. А що вже казати про ризики стихійних лих та надзвичайних ситуацій… Цілком зрозуміло, що такі природні небезпеки, як посуха, град, паводок, можуть призвести до дуже серйозних виробничих втрат. Тому в багатьох країнах держава активно втручається в ситуацію, намагаючись у такий спосіб зменши ти проблеми, пов’язані з ризиками сільгоспвиробництва. Однак сьогодні самими лише державними інтервенціями справі не зарадиш, і на перший план виходить питання розробки та впровадження систем і стратегій ризиків управління ризиками, які базуються на ринкових механізмах та відповідають правилам Світової організації торгівлі (СОТ). Це питання є актуальним і для України.

  Як обрати страхову компанію

Щоб досягти очікуваного результату, необхідно правильно вибрати послугу страхування і, звісно, її надавача – страхову компанію. Це відповідальний момент, адже від правильності вибору залежатиме те, чи дістанете ви очікуваний страховий захист. Насамперед необхідно вивчити інформацію про страхові компанії, які пропонують вам послуги, порівняти умови страхування і вибрати страховий продукт, який задовольнить саме ваші потреби.

  Як правильно аналізувати та порівнювати умови страхування

Обираючи страхову компанію, крім аналізу інформації про саму компанію, слід проаналізувати також основні умови страхування, які вона пропонує.

Зазвичай клієнти ставлять страховим компаніям таке основне питання: “Скільки я заплачу за страхування та скільки компанія мені відшкодує, якщо настане страховий випадок?”. Аби бути в змозі правильно оцінити ці суми та проаналізувати основні умови страхування, необхідно розумітися на таких поняттях: 

 Ми зупинимося на кожному з цих понять окремо, а в розділі 5.2 покажемо як розраховуються зазначені показники на прикладі страхування озимої пшениці. 

  Як обрати страховий продукт

В Україні зараз пропонується кілька страхових продуктів для страхування культур і тварин. Кожному з них притаманні свої переваги та недоліки (особливості). Для вибору найбільш ефективного варіанта страхування ви повинні спочатку визначити, від яких ризиків і на який період ви хоче застрахувати своє виробництво. Також необхідно визначитися з тим, який вид продукції потрібно страхувати. Рекомендується страхувати насамперед культури, які є бюджетно-значимими, тобто приносять у бюджет господарства найбільшу частку доходів. Якщо втрата врожаю окремої культури може значно вплинути на фінансовий стан господарства, то страхувати потрібно саме цю культуру. 

  Як зменшити вартість агрострахування

Вартість страхування визначається шляхом зменшення або збільшення тарифної ставки в процесі узгодження умов страхування.

Така ставка серед страховиків називається індикативною. Індикативна тарифна ставка дозволяє визначити обсяг коштів, які виробник повинен сплатити для отримання страхового захисту. Після подання заяви на страхування та інформації стосовно предмета страхування страховик проводить аналіз ризиків і визначає умови страхування, на яких предмет може бути застрахований. При узгодженні умов страхування остаточна тарифна ставка за договором може бути зменшена або збільшена. Коригування тарифної ставки залежить від збитків, що їх зазнавав страхувальник у попередні роки, рівня технології, якості управління виробничими процесами та урожайності культур або продуктивності тварин за попередні роки. 

Варто знати, що надання достовірної і якомога повнішої інформації впливає на оцінку ризиків фахівцями страхової компанії. Якщо ви не мали збитків (особливо великих збитків) у попередні роки, то можете розраховувати на отримання знижки. 

  Як правильно скласти заяву на страхування

Перед тим, як укладати страховий договір, страхова компанія запропону є вам заповнити заяву на страхування. Це – документ встановленої форми, подача якого в страхову компанію підтверджує бажання сільгосптоваровиробника укласти договір страхування, проте не є ще фактом його укладання. У заяві необхідно вказати всі обставини, які відомі або мають бути відомі потенційному страхувальнику і мають істотне значення для визначення вірогідності настання страхового випадку та розміру можливих збитків.

Єдиного підходу до того, який вигляд повинна мати заява на страхування, у страхових компаній не існує. Найчастіше вони практикують або єдиний документ, або окремо коротку заяву та анкету як додаток до неї. Як правило, обсяг заяви складає 5-8 аркушів, але більшість запитань сформульована так, що потрібно просто позначити правильну відповідь, тому на заповнення не піде багато часу. Втім доцільно знати наперед, яку саме інформації може потребувати страхова компанія, щоб відповідно підготуватися. Нижче наведений перелік типових питань, які зазвичай містяться у бланку заяви на страхування сільгоспкультур.

  Що написано у страховому договорі

 Нарешті ви обрали страхову компанію та проаналізували основні умови страхування. Наступним важливим кроком є укладення страхового договору. Для того, щоб уникнути певних складнощів та непорозумінь у цьому доволі непростому процесі, радимо скористатися інформацією, яка міститься у цьому розділі.

Насамперед слід пам’ятати, що при укладені договору страхування сторони є рівними, а отже, можуть вільно обговорювати умови майбутнього контракту. Страхувальник має право вільно обирати ризики, рівень страхового покриття чи франшизи, вести переговори стосовно інших умов договору. Крім того, страхувальник може і повинен добиватися того, щоб положення страхового договору були максимально прозорими і виключали недомовки та можливість подвійного тлумачення.

  Як правильно виконувати вимоги договору

Після укладання страхового договору дуже важливим є чітко знати права та обов’язки сторін і ретельно дотримуватися умов договору, зокрема:

  • У ваших інтересах є надавати страховику правдиву та вичерпну інформацію щодо застрахованого майна і умов ведення бізнесу.
  • Необхідно дотримуватися агротехнічних вимог, зафіксованих у договорі страхування та інших документах, що до нього додаються.
  • Необхідно створити умови страховику для огляду посівів.
  • Необхідно дотримуватися встановленої договором страхування послідовності дій у разі настання страхового випадку.
  • Необхідно сплачувати страхові платежі в порядку і в термін, що встановлені страховим договором.

  Що робити, якщо трапився страховий випадок?

Страховим випадком в агрострахуванні визнається заподіяння прямих збитків майновим інтересам страхувальника, пов’язаних з неотриманням або недоотриманням врожаю сільськогосподарських культур у результаті настання страхових ризиків, визначених відповідним страховим договором. Ще раз підкреслюємо, що ще на етапі підписання договору необхідно звертати увагу на критерії визначення відповідних ризиків, а при настанні страхового випадку порівнювати ці описані у договорі критерії з реальною природною подією, що відбулася.

У зв’язку із страховим випадком виникає зобов’язання страховика сплатити страхове відшкодування страхувальнику або призначеній ним особі (вигодонабувачу), яка може зазнати збитків у результаті настання страхового випадку.

Необхідно, по-перше, прослідкувати, щоб терміни й процедура дій при настанні страхового випадку та методика оцінки й врегулювання збитків були чітко виписані в тексті договору, а по-друге, ретельно їх виконувати при настанні ризикової події.

  Як захистити свої права

Як  зазначалося вище, у разі виникнення страхового випадку необхідно здійснити всі дії, описані у розділі 12 «Як діяти в разі настання страхового випадку». Якщо все буде зроблено правильно, страховик має виконати страхову виплату. Після її здійснення зобов’язання за договором страхування припиняється на підставі пункту 2 частини 1 статті 28 Закону України «Про страхування». Сподіваємося, що саме так і відбудеться, якщо з вашими посівами або тваринами станеться страховий випадок. 

Якщо ж страховик виплати не здійснив, то між страховиком і страхувальником може виникнути спір щодо законності чи незаконності відмови у виплаті страхової суми. Вирішення спорів між страховиком та страхувальником може проходити не лише у судовому порядку, а й  шляхом досудового врегулювання спорів. У цьому розділі ми розповімо про те, які можливості передбачені законодавством України для врегулювання таких спорів (див. малюнок 5, на якому схематично відображено можливі варіанти їх вирішення). Нижче ми докладно розглянемо всі ці варіанти, щоб ви могли обрати для себе найдоцільніший.  

Окремо зупинимося на питанні про те, куди звертатися у разі спору з державою щодо компенсації частини страхових премій.

 


©Аграрне страхування в Україні
Київ, 2019

044 490 64 00