До початкої строринки Контакти

Аграрне
страхування
в Україні

Продукти

Виробникам

Страховим компаніям

Калькулятор

Звіт


Агрострахування як інструмент управління ризиками в сільському господарстві

Ризики притаманні сільськогосподарському виробництву об’єктивно

Сільськогосподарське виробництво вирізняється високим ступенем ризиків. Це пов’язане з тим, що воно є сферою діяльності, на успішність якої значною мірою впливають різноманітні погодні та кліматичні фактори, дію яких у багатьох випадках контролювати неможливо. До того ж сільськогосподарські виробники стикаються і з таким ризиками, як коливання цін, зміни врожайності, непослідовність державної політики. Результатом дії цих ризиків є значні коливання доходів по роках. А що вже казати про ризики стихійних лих та надзвичайних ситуацій… Цілком зрозуміло, що такі природні небезпеки, як посуха, град, паводок, можуть призвести до дуже серйозних виробничих втрат. Тому в багатьох країнах держава активно втручається в ситуацію, намагаючись у такий спосіб зменшити проблеми, пов’язані з ризиками сільгоспвиробництва. Однак сьогодні самими лише державними інтервенціями справі не зарадиш, і на перший план виходить питання розробки та впровадження систем і стратегій ризиків управління ризиками, які базуються на ринкових механізмах та відповідають правилам Світової організації торгівлі (СОТ). Це питання є актуальним і для України.

Як можна знизити вплив ризиків?

Існує кілька підходів, за допомогою яких сільськогосподарські виробники можуть регулювати дію ризиків, на які наражається їхнє господарство. Ці підходи можна розділити на 2 основні групи: стратегії скорочення ризиків у господарстві та стратегії передачі ризиків (повністю або частково) іншим суб’єктам господарювання.

На рівні господарства доцільно застосовувати підходи, що дозволяють усунути наявні ризики доступними вам способами. Це такі інструменти управління ризиками:

 • Уникнення ризику, тобто обрання таких видів діяльності, які є менш дохідними, але й менш ризиковими;
 • Вибір продуктів та способів виробництва з найменшим впливом ризиків та скороченими виробничими циклами, застосування технологічних рішень, які дозволяють зменшити вплив ризиків:
  • зрошення;
  • впровадження системи точного землеробства;
  • використання альтернативних технологій вирощування культур (безвідвальна, нульова);
  • використання у веденні садівництва агроволокна, спринклерів;
  • використання нових засобів та систем захисту рослин тощо;
 • Диверсифікація виробництва та/або діяльності, тобто застосування стратегії, яка дозволяє зробити так, щоб одні й ті самі ризики не загрожували діяльності господарства в цілому, а стосувалися лише його окремих напрямів:
  • диверсифікація вирощуваних культур,
  • врахування сезонності;
  • використання різних сортів та гібридів культур;
 • Географічна диверсифікація (вирощування культур на віддалених одне від одного полях);
 • Підтримка достатньої ліквідності; створення резервів (накопичення коштів на випадок несприятливих подій, тобто самострахування);
 • Поетапне інвестування;
 • Пошук додаткових джерел прибутку та ін.

Серед стратегій передачі ризиків ключовими є:

 • Залучення підрядників;
 • Вертикальна інтеграція;
 • Хеджування на ринках ф’ючерсів та опціонів;
 • Страхування. Найбільш поширеним інструментом передачі (повної або часткової) ризиків сільськогосподарського виробництва є страхування.

У чому суть страхування?

Сутність страхування полягає у передачі більшої частини (вартості) ризику іншій стороні за узгоджену плату на визначений час та на погоджених умовах. Головна мета страхування аграрних ризиків полягає в компенсації майнової шкоди урожаю, що виникла через вплив природно-кліматичних явищ.

Сутність страхування – передача більшої частини (вартості) ризику іншій стороні за узгоджену плату на визначений час та на погоджених умовах.

Але якщо подивитися на це питання ширше, то стає зрозумілим, що участь господарств у страхуванні дозоляє не просто компенсувати втрати, зазнані через дію певного ризику, страхування дозволяє стабілізувати доходи у часі. Страхуючи своє виробництво, ви вносите страхові платежі. За рахунок коштів, які збирає страхова компанія у вас та інших виробників у вигляді страхових премій (плати за страхування), вона отримує ресурси, з яких у разі настання страхового випадку може компенсувати збитки господарству, котре потрапило у скрутне становище внаслідок дії факторів, що спричинили цей випадок (звісно, якщо це господарство застрахувалося від цього ризику).

У масштабах усієї країни та при наявності значної кількості господарств, які беруть участь у процесі страхування, вдається створити таку систему агрострахування, яка дозволяє мінімізувати негативний вплив різних ризиків і в такий спосіб забезпечити стабільність доходів виробника. Іншими словами, завдяки використанню страхових механізмів забезпечується стійкість усього циклу сільськогосподарського виробництва.

Звідси випливає ще один важливий висновок: розвиток агрострахування в країні може мати великий позитивний соціальний вплив, адже якщо сільгоспвиробники знатимуть, що у випадку часткової або повної втрати врожаю вони можуть розраховувати на відповідну компенсацію, то зможуть із впевненістю продовжувати займатися сільськогосподарським бізнесом. Це сприятиме збереженню робочих місць, зниженню міграції сільського населення та поліпшенню соціальної структури суспільства.

Від яких ризиків доцільно страхуватися?

Перш ніж приймати рішення про страхування, необхідно проаналізувати ті ризики, на які наражається саме ваше господарство. Адже не всі ризики можна і потрібно страхувати. Якщо сільгоспвиробник уже має багаторічний досвід вирощування відповідної культури, то, безумовно, добре знає, які природно-кліматичні ризики в даній місцевості є найбільш небезпечними для виробництва цієї культури і наскільки часто трапляються випадки, спричинені цими ризиками. Якщо ж у вас такого досвіду немає, то радимо поспілкуватися щодо цього з сусідами, а також проконсультуватися у головного агронома управління агропромислового розвитку обласної держадміністрації, який може дати пораду на підставі зібраних статистичних даних та власного досвіду.

Статистичну інформацію щодо вимерзання, посухи, злив тощо ви можете одержати в найближчій метеостанції, обласному гідрометцентрі або від досвідчених агрономів сусідніх господарств.

Слід зауважити, що страхування як спосіб управління ризиками має ряд особливостей, які потрібно враховувати. Зокрема, звертаємо вашу увагу на те, що послуга страхування має ризиковий та авансовий характер, тобто ви маєте сплатити страхову премію вже на початку дії договору, не знаючи, чи настане страховий випадок, а отже, і чи виникне необхідність у виплаті страховою компанією вам компенсації. Крім того, узгодження умов страхування та процедура укладання договору може зайняти деякий час, протягом якого ваше господарство залишатиметься без захисту. І нарешті, необхідно не допустити ситуації, коли виробник сільгосппродукції, застрахувавшись, перестає застосовувати інші способи управління ризиками, зокрема, додержуватися агротехнологій і таке інше. Слід пам’ятати, що, підписуючи договір страхування, ви передаєте страховій компанії за плату лише ті ризики, які вказані у цьому договорі.

Приймаючи рішення про використання агрострахування, необхідно чітко усвідомлювати всі його особливості, недоліки та переваги. Крім того, корисно мати уявлення про ситуацію, яка склалася на ринку агрострахування в Україні сьогодні, і розуміти тенденції розвитку цього сектору. Про це ми також докладно розповімо в посібнику.

Чому варто страхуватися?

Агрострахування дає конкретні і дуже важливі результати для виробника сільгосппродукції, який вирішив скористатися цією послугою:

 • Страхування є відносно недорогим у порівнянні з іншими способами управління ризиками.
 • У випадку повної чи часткової втрати врожаю ви зможете покрити свої збитки за рахунок страхових виплат. Це дає можливість стабілізувати свої доходи та продовжувати працювати без тривалих перерв у роботі чи проблем з фінансовою стійкістю. Агрострахування покликане запобігти різким коливанням ваших доходів.
 • Компенсація збитків завдяки страхуванню дозволяє своєчасно розрахуватися з переробниками, постачальниками матеріально-технічних ресурсів та іншими вашими партнерами.
 • Агрострахування спонукає до використання сучасних технічних та технологічних досягнень, зокрема, застосування надійних засобів захисту врожаю. Таким чином, воно сприяє підвищенню ефективності виробництва в аграрному секторі.
 • Агрострахування дозволяє повернути взяті в кредит кошти за рахунок страхового відшкодування в разі настання несприятливої події та полегшує доступ сільгоспвиробників до кредитних ресурсів, що на сьогодні в Україні є дуже важливим.

Разом з цим, більшість виробників сільгосппродукції, навіть усвідомлюючи ефективність агрострахування як способу управління ризиками та стабілізації доходів свого господарства у часі, все ж таки часто відмовляються від його використання через певний негативний імідж, який склався у попередні роки, під час становлення цього ринку в незалежній Україні. Тому хочеться наголосити: фінансовий ринок України розвивається, страхування сільськогосподарських ризиків стає стратегічним напрямком діяльності для страхових компаній, які проводять велику роботу, аби подолати недовіру, що склалася в попередні нестабільні роки, завоювати й утримувати гідну репутацію та надавати ефективні послуги. Крім того, держава демонструє все більшу зацікавленість у розвитку системи агрострахування в Україні, про що свідчить значне зростання обсягів коштів, які виділяються в бюджеті на здешевлення страхування сільгоспризиків.

Отже, ринок агрострахування розвивається, послуги страхування сільськогосподарських ризиків стають дедалі ефективнішими, тому не варто відмовлятися від агрострахування через негативний досвід у минулому. Якщо ви зацікавлені одержати змогу стабілізувати доходи і захистити своє виробництво від втрат, його необхідно якісно застрахувати. А для цього потрібно розібратися в механізмах агрострахування, зробити правильний вибір, обравши надійну страхову компанію, виважено вивчити та обрати найбільш відповідні умови страхування та страховий продукт, чітко знати свої права та обов’язки і дотримуватися встановлених процедур при настанні страхового випадку.

У частині ІІ цього посібника містяться практичні поради, як зробити все це якомога ефективним чином, але спершу давайте дізнаємося, яка існує законодавча база агрострахування, якими документами регулюється цей вид страхування, яке страхування є обов’язковим і що таке добровільне страхування я сільськогосподарських ризиків. Це необхідно знати, щоб можна було звернутися за потреби до відповідного документа. Тому в наступному розділі ми пропонуємо вашій увазі огляд правового регулювання агрострахування.


©Аграрне страхування в Україні
Київ, 2019

044 490 64 00